Bahagian Khidmat Pengurusan

Melaksana dan memberi khidmat nasihat serta sokongan dalam pengurusan rekod dan pendokumentasian, sistem keselamatan dan perkhidmatan perpustakaan.

PERHATIAN !!!

Sila pastikan anda membuat semakan di dalam Bank Soalan terlebih dahulu sebelum mengemukakan pertanyaan.

Jabatan Perdana Menteri telah memberikan nasihat dan pandangan sebaik mungkin berdasarkan kepada undang-undang, peraturan, pengetahuan, pengalaman dan situasi semasa.

Jabatan Perdana Menteri tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, kesalahan, kerugian atau kerosakan yang dialami disebabkan penggunaan sebarang maklumat yang diberikan.

Anda juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan keterangan lanjut berkaitan persoalan yang diajukan daripada pihak bertanggungjawab yang menerbit/ mengeluarkan undang-undang dan peraturan berkenaan dari semasa ke semasa.